Cennik

Wycena nieruchomości

Z uwagi na specyfikę nieruchomości, a przede wszystkim ich złożoność i różnorodność wynikającą z faktu, iż nie ma na świecie dwóch identycznych budynków czy też lokali, koszty wyceny nieruchomości są ustalane każdorazowo w sposób indywidualny. Zależy nam, aby końcowa cena usługi spotkała się z Państwa i naszą akceptacją.

Poniżej zamieszczono orientacyjne ceny usługi dot. wyceny nieruchomości w oparciu o standardowe założenia, dla których celem będzie ustalenie ceny sprzedaży lub wycena na potrzeby zabezpieczenia kredytu bankowego. Ostateczny koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie po uzgodnieniu celu wyceny i zdefiniowaniu zakresu niezbędnych do wykonania czynności.

 • Działka niezabudowana od 600zł
 • Mieszkanie od 600zł
 • Dom od 800zł
 • Lokal użytkowy od 800zł
 • Lokale komercyjne – cena ustalana indywidualnie

Na ostateczną cenę nieruchomości wpływa:

 • niejasna sytuacja prawna
 • zasobność i dostępność dokumentacji
 • rodzaj i wielkość wycenianej nieruchomości
 • cel wyceny
 • koszty związane z realizacją zamówienia

Ostateczny koszt wyceny jest uzgadniany z Klientem przed wykonaniem usługi.

Poniżej przykładowe ceny świadczonych usług, ich ostateczna wartość jest ustalana indywidualnie, w zależności od: lokalizacji, charakteru obiektu, stopnia skomplikowania instalacji w budynku, kompletności dokumentacji technicznej, która jest w posiadaniu Zamawiającego. Finalna cena zostanie ustalona każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

 • lokal mieszkalny od 390 zł
 • dom jednorodzinny od 590 zł
 • budynek wielorodzinny i usługowy – wycena indywidualna

Cena dotyczy uzyskania certyfikatu ( świadectwa energetycznego) w formie elektronicznej, koszt ewentualnej wysyłki wersji papierowej będzie wynosił dodatkowe 10 zł.

Do ceny należy doliczyć 23% podatku Vat

A&G Nieruchomości  | Grzegorz Giżyński

Biuro

Ul. Anny Jagiellonki 27/5
80-034 Gdańsk

Telefon

+48 514 711 030

Godziny pracy

8:00 - 16:00

Copyright © 2024 | Privacy Policy

Informacja dot. RODO