Świadectwo energetyczne Gdańsk

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wskazującym wielkość zapotrzebowania nieruchomości na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych dotyczących użytkowania budynku lub jego części. Dokument ten zawiera podstawowe informacje i wskaźniki zużycia energii w ocenianym budynku lub lokalu i określa zapotrzebowanie energii:

– na potrzeby ogrzewania i wentylacji,
– dla przygotowania ciepłej wody użytkowej,
– celem chłodzenia,

a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części wynika z unijnych przepisów, których celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

https://www.high-endrolex.com/25

Jakie są ewentualne konsekwencje braku świadectwa energetycznego?

Konsekwencją za brak posiadania świadectwa energetycznego dla wynajmowanej lub sprzedawanej nieruchomości jest groźba grzywny do wysokości 5 tys. zł. Pouczenie związane z wyżej wymienioną koniecznością powinno znaleźć się w każdym akcie notarialnym, do którego nie zostanie dostarczone świadectwo energetyczne.

W jakiej formie otrzymam świadectwo energetyczne?

W przypadku nawiązania współpracy otrzymacie Państwo świadectwo energetyczne w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na maila, potwierdzenie wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

Na cenę świadectwa charakterystyki energetycznej wpływa kilka elementów, w tym przede wszystkim: wielkość obiektu i jego przeznaczenie, skomplikowanie bryły budynku, różnorodność konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych, złożoność instalacji wewnętrznych, w tym zastosowanie OZE, kompletność dokumentacji technicznej. Ceny ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu wymagań.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług już dziś oraz polecamy także usługę wyceny nieruchomosci.

Świadectwa energetyczne – pozostałe informacje

Charakterystyce energetycznej budynków przyświecają nowoczesne standardy, które mają na celu promowanie budownictwa energooszczędnego oraz zrównoważone wykorzystanie odnawialnymi źródłami energii. Odbywa się to poprzez wprowadzenie świadectw energetycznych oraz wykonywanie audytów energetycznych budynków. Ustawa o charakterystyce energetycznej reguluje te zagadnienia i wprowadza obowiązek świadectwa energetycznego dla każdego budynku.

Świadectwo energetyczne budynku to oficjalny dokument, który informuje o energetyczne budynku, w tym o zużyciu nieodnawialnej energii pierwotnej oraz udziale odnawialnych źródeł energii. Ustawa prawo budowlane wprowadza obowiązek świadectwa energetycznego przed udzieleniem pozwolenia na użytkowanie nowego budynku. Brak świadectwa energetycznego może skutkować sankcjami.

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej wprowadziła dodatkowe wymagania dotyczące zarządcy budynku, który odpowiada za utrzymanie świadectwa energetycznego oraz dbanie o aktualizację danych zawartych w dokumencie. W przypadku przekształcenia budynku na spółdzielcze własnościowe prawo, zarządca budynku powinien wykazać się aktualnym świadectwem energetycznym, aby móc ubiegać się o pozwolenie na zmianę.

Współcześnie, świadectwa energetyczne obowiązują nie tylko w przypadku nowych inwestycji, ale także dla istniejących budynków, które mają być sprzedane lub wynajmowane. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie świadomości energetycznej społeczeństwa oraz promowanie budynków energooszczędnych, które minimalizują zużycie nieodnawialnych źródeł energii.

Jestem wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków nr wpisu – 18363.

A&G Nieruchomości  | Grzegorz Giżyński

Biuro

Ul. Anny Jagiellonki 27/5
80-034 Gdańsk

Telefon

+48 514 711 030

Godziny pracy

8:00 - 16:00

Copyright © 2024 | Privacy Policy

Informacja dot. RODO