Świadectwo energetyczne mieszkania

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na ekologiczne i zrównoważone podejście do życia, zrozumienie i optymalizacja zużycia energii w naszych domach staje się nie tylko kwestią oszczędności, ale także odpowiedzialności środowiskowej. W tym kontekście świadectwo energetyczne mieszkania pełni kluczową rolę, dostarczając właścicielom nieruchomości, potencjalnym nabywcom oraz instytucjom finansowym precyzyjnych informacji na temat charakterystyki energetycznej budynku. Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków, która miała miejsce 28 kwietnia 2023 roku, wiele aspektów związanych z tym dokumentem uległo zmianie. Wielu właścicieli nieruchomości zastanawia się, jakie konkretnie zmiany zostały wprowadzone i jakie obowiązki na nich spoczywają w związku z tym.

Świadectwo energetyczne mieszkania – co to jest?

Jest to dokument, który nie tylko mierzy i klasyfikuje zużycie energii w budynku, ale także wskazuje potencjalne obszary do poprawy, pomagając właścicielom podejmować świadome decyzje dotyczące modernizacji. Dla potencjalnych nabywców, świadectwo energetyczne staje się ważnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji o zakupie, pozwalając ocenić przyszłe koszty eksploatacji nieruchomości oraz jej wpływ na środowisko.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje prawny obowiązek posiadania aktualnego świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Jednak poza tymi formalnymi wymaganiami, coraz więcej osób dostrzega wartość tego dokumentu jako narzędzia do poprawy komfortu życia, oszczędności finansowych i dbałości o środowisko.

Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły dotyczące świadectwa energetycznego, warto zrozumieć, dlaczego efektywność energetyczna jest tak ważna i jakie korzyści przynosi zarówno na poziomie indywidualnym, jak i globalnym.

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego mieszkania w bloku

W świetle nowych przepisów prawnych, inwestorzy, zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni, stoją przed koniecznością dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do formalnych dokumentów związanych z procesem budowy. Dokument ten musi być załączony zarówno do zawiadomienia o zakończeniu budowy, jak i do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zadaniem przygotowania tego świadectwa obarczony jest właściciel nieruchomości. W kontekście domów jednorodzinnych, koszty związane z uzyskaniem takiego świadectwa mogą oscylować w granicach kilkuset złotych. Należy jednak podkreślić, że nieprzestrzeganie tego obowiązku nie jest bez konsekwencji. Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej grożą surowe sankcje finansowe, które mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych jest zatem obligowane przepisami prawa zarówno dla mieszkania w bloku jak i domu jednorodzinnego.

Kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji

Nowe regulacje wprowadzone w Polsce mają na celu nie tylko zwiększenie świadomości energetycznej, ale także poprawę skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących systemów ogrzewania i klimatyzacji stanowi ważny krok w tym kierunku. W zależności od rodzaju i mocy zainstalowanych systemów, określono odpowiednie interwały czasowe, w których powinny być one poddawane kontroli.

Jednakże, warto zaznaczyć, że nie wszystkie budynki będą podlegać tym regulacjom. Budynek, w którym zainstalowano zaawansowane systemy automatyki i sterowania, umożliwiające optymalne zarządzanie energią na wszystkich etapach jej wykorzystania – od wytwarzania, przez dystrybucję, aż po magazynowanie – zostanie zwolniony z obowiązku regularnej kontroli. Dzięki temu właściciele takich nieruchomości będą mogli cieszyć się nie tylko niższymi kosztami eksploatacji, ale także mniejszym obciążeniem administracyjnym.

Świadectwo energetyczne mieszkania ma na celu dostarczenie informacji o zużyciu energii w budynku oraz o tym, jakie są potencjalne możliwości jego poprawy. Dzięki temu właściciele nieruchomości mogą podjąć świadome decyzje dotyczące modernizacji budynku, a potencjalni nabywcy mogą dokładniej ocenić koszty eksploatacji nieruchomości.

Czy każdy dom musi posiadać świadectwo energetyczne?

Nie każdy właściciel domu czy mieszkania będzie musiał automatycznie zapłacić za wystawienie świadectwa energetycznego po 28 kwietnia 2023 roku. Jednakże wg ustawy o charakterystyce energetycznej w określonych sytuacjach posiadanie tego dokumentu stanie się koniecznością.

Kiedy obowiązkowe jest świadectwo energetyczne?

Od 28 kwietnia 2023 roku wprowadzono obowiązek dołączania kopii świadectwa energetycznego w dwóch kluczowych momentach związanych z nieruchomością:

  • Podczas składania zawiadomienia o zakończeniu budowy.

  • W momencie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Dodatkowo, jeśli planujesz wynajem lub sprzedaż swojego domu, również będziesz musiał przedstawić potencjalnym nabywcom lub najemcom świadectwo charakterystyki energetycznej. Warto podkreślić, że dokument ten można przedstawić w dwóch formach: tradycyjnej papierowej lub w nowoczesnej formie elektronicznej.

Konsekwencje braku świadectwa energetycznego

Tak, za brak świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania mogą zostać nałożone kary. Dlatego też, jeśli znajdujesz się w jednej z wyżej wymienionych sytuacji, zalecamy niezwłoczne zlecenie sporządzenia tego dokumentu, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Nowelizacja Ustawy wprowadza istotne zmiany, które mają na celu zwiększenie świadomości energetycznej właścicieli nieruchomości oraz promowanie bardziej efektywnego wykorzystania energii w budynkach. Właściciele nieruchomości powinni być świadomi nowych obowiązków i dostosować się do nich, aby uniknąć potencjalnych sankcji.

Podsumowując, świadectwo energetyczne mieszkania jest kluczowym dokumentem, który dostarcza ważnych informacji na temat zużycia energii w budynku oraz potencjalnych możliwości jego poprawy. Dzięki niemu właściciele nieruchomości mogą podjąć świadome decyzje dotyczące inwestycji w nieruchomość, a potencjalni nabywcy mogą dokładniej ocenić wartość nieruchomości.

Jestem wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków nr wpisu – 18363.

A&G Nieruchomości  | Grzegorz Giżyński

Biuro

Ul. Anny Jagiellonki 27/5
80-034 Gdańsk

Telefon

+48 514 711 030

Godziny pracy

8:00 - 16:00

Copyright © 2024 | Privacy Policy

Informacja dot. RODO