Świadectwo energetyczne domu

Świadectwo energetyczne domu jest niezwykle istotnym dokumentem, którego wartość często jest niezauważana. Nie jest to jednak tylko zwykły papier – to kompendium wiedzy o zużyciu energii w naszym domu, które ma istotne znaczenie nie tylko dla naszego komfortu, ale też dla środowiska naturalnego. W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego i rosnących cen energii, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy na temat efektywności energetycznej naszych domów. Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd tego, czym jest świadectwo energetyczne, jakie korzyści przynosi i jak je zdobyć.

Świadectwo energetyczne domu – definicja

Świadectwo energetyczne domu, znane również jako certyfikat energetyczny lub audyt energetyczny, to dokument, który opisuje, ile energii jest potrzebne do utrzymania budynku w odpowiednich warunkach. Informuje ono o ilości energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, a także do zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Świadectwo energetyczne zawiera także informacje o emisji CO2 związanej z zużyciem energii.

Co zawiera świadectwo Energetyczne domu?

Świadectwo energetyczne składa się z kilku podstawowych elementów.

  • Klasa energetyczna budynku – podobnie jak w przypadku sprzętu AGD, budynki są klasyfikowane od A (najwyższa efektywność energetyczna) do G (najniższa efektywność energetyczna).
  • Zużycie energii pierwotnej – wyrażone w kWh/m2 rocznie, pokazuje, ile energii jest potrzebne do funkcjonowania budynku, uwzględniając wszelkie straty związane z przekształceniem energii.
  • Emisja CO2 – pokazuje, ile dwutlenku węgla emituje budynek na skutek zużycia energii.

Rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej – eksperci mogą sugerować zmiany, które mogą zwiększyć efektywność energetyczną budynku, takie jak dodatkowe ocieplenie, instalacja paneli solarnych czy wymiana starych urządzeń na nowe, bardziej energooszczędne.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne domu?

Świadectwo energetyczne musi być sporządzone przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Proces uzyskania świadectwa obejmuje przeprowadzenie audytu energetycznego, który ocenia różne aspekty budynku, takie jak izolacja, systemy ogrzewania i chłodzenia, oświetlenie i urządzenia. Po przeprowadzeniu audytu, specjalista sporządza dokument, który określa, jak efektywnie budynek wykorzystuje energię.

Warto podkreślić, że świadectwo energetyczne ma wiele zalet, zarówno dla właścicieli domów, jak i dla społeczeństwa jako całości.

  • Oszczędność na kosztach energii – Znając zużycie energii w domu, możemy podjąć świadome decyzje o zmianach, które mogą przynieść oszczędności na rachunkach za energię.
  • Komfort – Dom o wysokiej efektywności energetycznej zwykle zapewnia lepszy komfort, ponieważ utrzymuje stałą temperaturę i wilgotność.
  • Zwiększenie wartości nieruchomości – Dom z certyfikatem energetycznym, zwłaszcza o wysokiej klasie energetycznej, może być bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców lub najemców, co może zwiększyć jego wartość na rynku.
  • Ochrona środowiska – Poprzez zmniejszenie zużycia energii, możemy ograniczyć emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych, co jest korzystne dla środowiska.

Świadectwo energetyczne domu to narzędzie, które pomaga nam lepiej zrozumieć, jak nasz dom zużywa energię, i co możemy zrobić, aby poprawić jego efektywność energetyczną. Dzięki temu możemy nie tylko oszczędzać na rachunkach za energię, ale też tworzyć lepsze, zdrowsze i bardziej komfortowe warunki życia dla siebie i swojej rodziny, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Czy świadectwo energetyczne domu jest obowiązkowe?

Tak, świadectwo energetyczne domu jest obowiązkowe w niektórych określonych sytuacjach. Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, które są implementowane przez państwa członkowskie, świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. W Polsce, zasady te są przewidziane w ustawie o efektywności energetycznej.

Podczas sprzedaży lub wynajmu, właściciel musi przedstawić potencjalnemu nabywcy lub najemcy świadectwo energetyczne, które informuje o zużyciu energii w budynku. Taki obowiązek ma na celu zwiększenie świadomości energetycznej i promowanie efektywności energetycznej. Ponadto, dla nowo budowanych domów, świadectwo energetyczne jest wymagane na etapie pozwolenia na budowę. Celem jest tu zapewnienie, że nowe budynki spełniają wymogi efektywności energetycznej.

Podkreślenia wymaga, że niewywiązanie się z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego może skutkować nałożeniem sankcji administracyjnych, takich jak kary finansowe. Dlatego bardzo ważne jest, aby właściciele nieruchomości byli świadomi tych wymagań i zadbali o uzyskanie świadectwa energetycznego w odpowiednim czasie.

Koszt świadectwa energetycznego domu

Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar budynku, jego złożoność, lokalizacja, a także specyfika danego audytora lub firmy audytowej. Mówiąc ogólnie, dla przeciętnego domu jednorodzinnego, ceny mogą zaczynać się od około 390 złotych i wzrastać w zależności od wymienionych czynników. Przy większych nieruchomościach, jak budynki wielorodzinne czy obiekty komercyjne, koszt świadectwa energetycznego może być znacznie wyższy. Warto jednak pamiętać, że cena ta jest jednorazowym wydatkiem, który może przynieść znaczne oszczędności w przyszłości poprzez poprawę efektywności energetycznej domu. Dlatego też decyzja o przeprowadzeniu audytu energetycznego i uzyskaniu świadectwa powinna być postrzegana jako inwestycja, a nie tylko jako dodatkowy koszt.

Jestem wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków nr wpisu – 18363.

A&G Nieruchomości  | Grzegorz Giżyński

Biuro

Ul. Anny Jagiellonki 27/5
80-034 Gdańsk

Telefon

+48 514 711 030

Godziny pracy

8:00 - 16:00

Copyright © 2024 | Privacy Policy

Informacja dot. RODO